Pressmeddelanden

2006-09-15

Pressmeddelanden

Vindkraftsindustrin nöjd: Höjd effektgräns snabbar på vindkraftsutbyggnaden

Vindkraftsbranschen välkomnar regeringens beslut att höja effektgränsen för tillståndsprövning enligt Miljöbalken. – Vi är mycket nöjda med torsdagens beslut att höja gränsen för att miljöpröva vindkraftsanläggningar till 25 MW (Megawatt), även om regeringen inte gått...