Pressmeddelanden

2007-06-12

Pressmeddelanden

Världskonferens om vindkraft till Sverige år 2009

2007-06-12 Världskonferens om vindkraft till Sverige år 2009 Sverige har fått den stora äran att arrangera European Offshore Wind Conference & Exibition 2009. Det är numera ett evenemang som går av stapeln vartannat år i...

2007-06-12

Pressmeddelanden

Vindkraftens villkor utreds professionellt:

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige ska få ytterligare hjälp. Vindkraftens Investerare och projektörer, VIP, ska utreda villkoren för vindkraften, så att den kan möta de krav som alltmer reses på framtidens energiförsörjning. Bakom studien ligger dels EU:s...

2007-02-19

Pressmeddelanden

Mest täckande hemsidan om vindkraft riskerar nedläggning

Sveriges mest omfattande kunskapsbank om vindkraft på Internet riskerar att läggas ned. Det gäller den hemsida som drivs av Centrum för Vindkraftsinformation, CVI. Orsaken är att det saknas finansiering. Högskolan på Gotland bedriver utbildning och...

2006-10-14

Pressmeddelanden

Vindkraften inget hot mot svenska kungsörnar

Larmet om att svenska kungsörnar skulle vara hotade av vindkraftverk är överdrivet. Vad som hänt i Norge kan inte rakt av överföras till svenska förhållanden. Gårdagens meddelande från TT om att tio havsörnar kolliderat med...

2006-10-13

Pressmeddelanden

Stor vindkraftssatsning i Norrland

Nu breddas ägandet av vindkraften Vindkraftsbranschen välkomnar Skellefteå Kraft AB:s avsikt att bygga en av Europas största vindkraftsparker. Den innebär ett breddande av ägandet inom vindkraften. – Det är väldigt glädjande att vi nu får...

2006-10-05

Pressmeddelanden

Svensk Vindkraft samarbetar

Pressmeddelande 2006-10-05 Svensk Vindkraft samarbetar De tre organisationerna Vindkraftens Investerare och Projektörer (VIP), Vindkraftsleverantörerna i Sverige (ViS), och Svensk Vindkraftförening (SVIF) inleder ett samarbete under det gemensamma namnet Svensk Vindkraft. VIP, ViS och SVIF har...