Pressmeddelanden

2008-03-11

Pressmeddelanden

Vinddagen 2008

Den 13:e - 15 juni Upptäck vindens obegränsade kraft! För andra året i rad firas European Wind Day i länder runt om Europa. I Sverige anordnar branschorganisationen Svensk Vindkraft och Svensk Vindkraftförening Vinddagen 2008 den...

2008-03-04

Pressmeddelanden

Vindkraften behövs i en kraftfull klimatpolitik

Klimatberedningen som idag överlämnade sin rapport till regeringen är överens om att vindkraften kommer att spela en viktig roll när Sverige ska uppnå såväl klimatmålen som EU’s krav på förnybar energi. -         Att klimatberedningen uppmärksammar...

2008-02-20

Pressmeddelanden

Nätanslutningsutredningen underlättar för vindkraften

Svensk Vindkraft välkomnar Nätanslutningsutredningens förslag som presenterades idag. De kostnadstak som föreslås för eltariff och för anslutning till elnätet kommer att underlätta för de många aktörer som vill satsa på miljövänlig el. Svensk Vindkraft har...

2008-02-05

Pressmeddelanden

Vindkraften växer mest av energislagen i EU

Vindkraften var det energislag som växte mest i EU under 2007. Den installerade effekten ökade med 18 % till 56 535 MW enligt ny statistik från den europeiska vindkrafts-organisationen EWEA. - Detta är fantastiska siffror...

2008-01-23

Pressmeddelanden

Bara genom storsatsning på vindkraft kan vi klara EU:s förnybarhetsmål för Sverige!

-         EU-kommissionens krav på Sverige att kraftigt öka den förnybara energin till år 2020 kan bara klaras med en storskalig vindkraftsutbyggnad, säger Matthias Rapp, chef för Svensk Vindkraft. Det förslag som EU-kommissionen presenterat idag innebär...

2007-11-30

Pressmeddelanden

”150 miljarder kr satsas”

Svensk Vindkraft gläds Svensk Vindkraft hälsar med glädje det höjda planeringsmålet från Energimyndigheten gällande vindkraftens utbyggnad i Sverige till år 2020. Skulle detta gå att förverkliga – en utbyggnad med 20 TWh på land och...