Pressmeddelanden

2006-10-13

Pressmeddelanden

Stor vindkraftssatsning i Norrland

Nu breddas ägandet av vindkraften Vindkraftsbranschen välkomnar Skellefteå Kraft AB:s avsikt att bygga en av Europas största vindkraftsparker. Den innebär ett breddande av ägandet inom vindkraften. – Det är väldigt glädjande att vi nu får...

2006-10-05

Pressmeddelanden

Svensk Vindkraft samarbetar

Pressmeddelande 2006-10-05 Svensk Vindkraft samarbetar De tre organisationerna Vindkraftens Investerare och Projektörer (VIP), Vindkraftsleverantörerna i Sverige (ViS), och Svensk Vindkraftförening (SVIF) inleder ett samarbete under det gemensamma namnet Svensk Vindkraft. VIP, ViS och SVIF har...

2006-09-15

Pressmeddelanden

Vindkraftsindustrin nöjd: Höjd effektgräns snabbar på vindkraftsutbyggnaden

Vindkraftsbranschen välkomnar regeringens beslut att höja effektgränsen för tillståndsprövning enligt Miljöbalken. – Vi är mycket nöjda med torsdagens beslut att höja gränsen för att miljöpröva vindkraftsanläggningar till 25 MW (Megawatt), även om regeringen inte gått...