Rapporter

2019-10-30

Rapporter

Vindkraftsbranschens reviderade ”Färdplan 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”

Klimatkrisen är akut. Vindkraften kan snabbt minska koldioxidutsläppen, både genom elektrifiering av transporter och industrin här hemma och genom att ersätta kolkraft i våra grannländer. Den fördubbling av vindkraften som vi räknar med de kommande...

2019-04-16

Rapporter

Nätverket Vindkraftens Klimatnytta: Svensk vindkraft kan minska klimatutsläppen med 50 procent

Det finns en bred samsyn att förnybar el och vindkraft kommer att spela en avgörande roll för elektrifiering av transportsektorn och industrin, och därigenom vara en grundsten i det fossilfria samhället. Dessutom ger vindkraften en...

2018-10-23

Rapporter

100 procent förnybart 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft

För att nå målet om ett hundra procent förnybart elsystem till 2040 behöver vindkraften gå från dagens ca 17 TWh till en årsproduktion motsvarande minst 70 TWh. Då måste över 200 miljarder kronor investeras i...

2018-02-20

Rapporter

Vår hållbarhetspolicy

Svensk Vindenergi vill vara förebilder då det kommer till klimat-, miljö- och social hänsyn – såväl i vårt utåtriktade arbete som i vår interna verksamhet. Vi vill aktivt verka för att minska våra verksamhetsrelaterade utsläpp,...

2018-01-08

Rapporter

Flaskhalsar i stamnätet

Rapport: Flaskhalsar i stamnätet (Sweco 2017-12-04)

2015-12-08

Rapporter

PM Utveckling av elcertifikatsystemet

Svensk-Vindenergi-utveckling-av-elcertifikatsystemet