Vindbranschens bidrag till stärkt biologisk mångfald

I samband med den pågående FN-konferensen om biologisk mångfald lyfter vindkraftsbranschen de mål om naturpositiva vindkraftsparker som flera av Svensk Vindenergis medlemsföretag jobbar efter. Idag startar FN-mötet i Kanada där världens länder ska enas om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald. Den globala uppvärmningen är ett av de största hoten mot biodiversiteten. Vindkraften spelarContinue Reading

Vindkraften pressar elpriset med 37,5 öre

Den nya vindkraft som tillkommer år 2022–2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 33-44 öre per kWh i Sverige. Det bedömer Sweco i en analys på uppdrag av Svensk Vindenergi. Detta motsvarar upp till 7 500 kr per år för en genomsnittsvilla. Europas energikris har drivit upp elpriset i Sverige. Samtidigt genomgår svensk industri-Continue Reading

Ny broschyr om vindkraftens minskande miljöpåverkan

Elektrifiering innebär ofta en energieffektivisering i sig, och när vindkraften ersätter fossil energi gör den enorm klimatnytta. Men som alla annan byggnation har vindkraften också en påverkan på miljön via materialåtgång, resursutvinning och etablering lokalt. Både bransch och akademi arbetar aktivt på att minska vindkraftens fotavtryck. Det pågår en mängd projekt i både Sverige ochContinue Reading

Många kommunpolitiker positiva till ny vindkraft

Betydligt fler kommunpolitiker är positiva än negativa till ny vindkraft i sin kommun. Den positiva andelen är cirka 70 procent större än den negativa för såväl vindkraft på land som till havs, visar en studie bland nära 3 600 lokalpolitiker gjord av Demoskop. Hälften av politikerna är exempelvis positiva till landbaserad vindkraft, medan bara 29 procentContinue Reading