Uppdaterade riktlinjer för arbete i vindkraftspark

Vindkraftsbranschen har uppdaterat sina råd och riktlinjer för hälsa, miljö och säkerhet vid arbete i och omkring ett vindkraftverk. Dokumentet är en översikt över de svenska krav som gäller, och rekommenderas till samtliga personer som ska utföra arbete på site. Vindkraftsbranschen är en snabbt växande bransch och det är viktigt att arbetsmiljö och säkerhetsarbetet följerContinue Reading

Vindkraften stöttar redan idag stabilitet i elnätet – kan och vill bidra än mer

Stabiliteten i elnätet är grundläggande i ett robust elsystem. När det svenska elsystemet moderniseras och ny elproduktion byggs ut uppstår ofrånkomligt nya behov. Den senaste tiden har Svenska kraftnät efterfrågat fler nedregleringsresurser, dvs. teknik som kan dra ner elproduktionen för att stötta stabiliteten i elnätet, och ser möjligheter för vindkraften att bidra ännu mer. VindkraftsbranschenContinue Reading

Sammanställning: miljöprövningen av vindkraft och kunskapsläget om miljökonsekvenser

Det pågår en organiserad och bred spridning av myter kring vindkraften i sociala medier och i de kommuner som överväger att bygga vindkraft. När kommuner avvisar planer på vindkraft återkommer ofta miljöskäl – trots att vindkraftsprojektet i fråga inte har hunnit miljöprövas. Därför har Svensk Vindenergi tagit fram en översiktlig information om hur miljöprövningen gårContinue Reading

Andra kvartalet 2023: Försiktig ökning av vindkraften

En försiktigt uppåtgående trend syns i Svensk Vindenergis statistik och prognos för det andra kvartalet år 2023 men långt från tidigare rekordårs nivåer och vad som kommer behövas för att industrins behov av mer el till 2030 ska komma på plats. Under det andra kvartalet beställdes vindkraftsturbiner på 138,6 megawatt (MW). – Än så längeContinue Reading

Ny rapport jämför europeiska marknader för havsbaserad vindkraft

Sverige sticker ut på den europeiska marknaden för havsbaserade vindkraftsetableringar. Här finns det inga särskilda regelverk och målsättningar för havsvindkraft, och riskfördelningen mellan utvecklare och stat är annorlunda. Det innebär att investeringsförutsättningarna skiljer sig åt mellan olika europeiska länder. Det visar en ny rapport från Svensk Vindenergi som presenteras och diskuteras i Almedalen imorgon denContinue Reading

Ny broschyr om vindkraftutbildningar för framtiden

Branschen är i stort behov av utbildad arbetskraft, och ansökningsperioden för höstens vindkraftsutbildningar är nu. Därför har Svensk Vindenergi tagit fram en broschyr som beskriver några av alla de möjligheter som finns för den som vill arbeta med vindkraft. Broschyren uppdaterades 6 februari 2024. Elektrifieringen skapar efterfrågan på en mängd olika kompetenser, och har någotContinue Reading