Vindkraftens arbetstillfällen gör nytta både lokalt och regionalt

Vindkraftsutbyggnaden ger positiva effekter på den regionala arbetsmarknaden, men det finns en risk för brist på utbildad arbetskraft. Det visar Svensk Vindenergis medlemsenkät om branschens framtida kompetensförsörjning. För att Sverige ska lyckas med den gröna industrialiseringen behövs el med ett konkurrenskraftigt pris, och det bidrar vindkraftsutbyggnaden med. Elektrifieringen för med sig en ökad efterfrågan påContinue Reading

Vindkraftsbranschens handbok för faktabaserade rennäringsutredningar

Svensk Vindenergi lanserar en metodhandbok för rennäringsutredningar. Handboken ska användas inför ansökan om miljötillstånd för vindkraftsanläggningar. Vindkraftsbranschens ambition är att rennäringens utvecklingsmöjligheter inte begränsas, utan att näringen till och med stärks. Metoderna i handboken bygger på användningen av flera olika typer av oberoende och verifierbara källor. Detta ska komplettera traditionella kunskapskällor, som exempelvis öppna dataContinue Reading

Så kan vindkraften ge industriell elektrifiering och konkurrenskraft

Vindkraften har en unik potential att bidra till ökad inhemsk elproduktion på kort tid och därmed skapa förutsättningar att bidra till hela Sveriges konkurrenskraft, motståndskraft och klimatomställning. Nu presenterar Svensk Vindenergi tio konkreta förslag för att möta det ökande elbehovet – både till år 2030 och framåt. FN:s klimatpanel IPCC konstaterar i sin senaste rapportContinue Reading

Vindkraftsvetot bromsar klimatomställningen

Trots klimatkris, energikris och inflationskris fortsätter landets kommuner att säga nej till vindkraft. Under 2022 stoppade kommunerna 73 procent av de aktuella vindkraftverken på land, visar en ny rapport. Den stoppade vindkraften hade kunnat dämpa elpriset med cirka 30 öre/kWh. Kommunernas veton bromsar industrins elektrifiering, tillväxt och klimatomställning. FN:s klimatpanel IPCC konstaterar i sin senasteContinue Reading

Vindbranschens bidrag till stärkt biologisk mångfald

I samband med den pågående FN-konferensen om biologisk mångfald lyfter vindkraftsbranschen de mål om naturpositiva vindkraftsparker som flera av Svensk Vindenergis medlemsföretag jobbar efter. Idag startar FN-mötet i Kanada där världens länder ska enas om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald. Den globala uppvärmningen är ett av de största hoten mot biodiversiteten. Vindkraften spelarContinue Reading

Vindkraften pressar elpriset med 37,5 öre

Den nya vindkraft som tillkommer år 2022–2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 33-44 öre per kWh i Sverige. Det bedömer Sweco i en analys på uppdrag av Svensk Vindenergi. Detta motsvarar upp till 7 500 kr per år för en genomsnittsvilla. Europas energikris har drivit upp elpriset i Sverige. Samtidigt genomgår svensk industri-Continue Reading