Marknadsföring för vindkrafttekniker – ett samverkansprojekt

Som ett led i det långsiktiga arbetet att öka både kännedomen och attraktionen för yrket vindkrafttekniker och möjliga utbildningsvägar har det genomförts ett projekt som arbetat med marknadsföring i samverkan. Projektet ”Marknadsföring för vindkrafttekniker – ett samverkansprojekt” startade den 1 april 2019 och avslutades sista mars 2020. Syftet och förhoppningen med projektet har varit attContinue Reading

Vindkraftens klimatnytta i miljöprövningen

Det finns en bred samsyn att vindkraft och annan förnybar el kommer att spela en avgörande roll för en klimatsmart elektrifiering av transportsektorn och industrin, och därigenom vara en grundsten i det fossilfria samhället. Dessutom ger vindkraften en stor och omedelbar klimatnytta genom elexport, då den ersätter fossil elproduktion. Ändå väger vindkraftens klimatnytta mycket lättContinue Reading