2010-10-12

Debattinlägg

Alf Svenssons tal om solspisar är munväder

Om kostnaderna för att bygga ut vindkraften omvandlas till soldrivna

spisar i utvecklingsländerna, kommer vindkraftens klimatinsats

vid jämförelse att te sig blygsam, skriver Alf Svensson (DI Debatt 9/10).

Klimatkrisen klarar vi inte genom att välja om vi ska göra det ena eller

det andra. Åtgärder i utvecklingsländerna fritar inte oss i de rika delarna av världen från ansvaret att minska våra egna utsläpp.

Enligt FN:s klimatpanel måste  utsläppen av växthusgaser åtminstone

halveras före 2050 och en väsentlig minskning måste ske inom de närmaste 10-15 åren. EU har lovat att minska sina utsläpp med 20 procent till 2020. Som en del i arbetet för att klara målet har EU beslutat att 20 procent av energianvändningen ska komma från förnybara energikällor år 2020.

Sverige har goda förutsättningar att producera el från vindkraft. Genom den får vi ren el i Sverige samtidigt som vi kan exportera utsläppsfri el till våra grannländer. På så sätt kan vi effektivt bidra till minskade utsläpp från kolkraftverk.

I Danmark har man redan tänkt om. För några veckor sedan föreslog den statliga klimatkommissionen att vindkraften i Danmark ska expandera kraftigt, från dagens 20 procent av elanvändningen till 60-80 procent år 2050. Ett av skälen är att vindkraften, enligt kommissionen, ser ut att bli den billigaste förnybara energin. Åtgärder i utvecklingsländer är angelägna. Men om vi ska lyckas bromsa den globala uppvärmningen måste även Sverige och EU ställa om sina energisystem.

Annika Helker Lundström

vd, Svensk Vindenergi