2011-08-20

Debattinlägg

Andelsägd vindkraft trygg investering

I Vimmerby-Tidning och Kinda Tidning publiceras idag Annika Helker Lundströms svar på debattartikel:

B. Stümer skriver i denna tidning den 17 augusti om ”falsk reklam” för vindkraft och hänvisar till en rapport om svenskarnas inställning till vindkraft som SOM-institutet vid Göteborgs universitet tagit fram på uppdrag av Svensk Vindenergi.

I undersökningen framgår bland annat att andelen svenskar som vill ”satsa mer” på vindkraft än vad vi gör idag ökade från 70 procent till 75 procent under perioden 2005-2010 jämfört med perioden 1999-2004. Andelen som vill satsa mindre, eller helt avstå, minskade samtidigt från 6 till 5 procent.

Trots den pågående kraftiga utbyggnaden av vindkraft var det under 2010 fortfarande 66 procent av svenskarna som ville ”satsa mer” på vindkraft under de närmaste 5-10 åren. Stümer skriver felaktigt att lika många vill satsa på vattenkraft, biokraft och vågkraft, men motsvarande siffror för dessa kraftslag är 45, 46 respektive 58 procent. Bara solenergin är mer populär än vindkraften.

De som är negativa till vindkraft är alltså relativt få, men det är ofta de som hörs mest. Vår poäng var att när kommunpolitikerna fattar viktiga beslut om framtida vindkraftsetableringar bör de också lyssna på den stora majoriteten.

Tyvärr baseras ofta negativa uppfattningar om vindkraft på felaktigheter och direkta osanningar som sprids av vindkraftsmotståndarna. En vanlig sådan felaktighet är att vindkraften gör elen dyrare. Tvärtom bidrar en ökad vindkraftsproduktion till att sänka elpriset. Även när kostnaden för elcertifikaten läggs till pekar det mesta på att elkonsumenterna blir vinnare. Och för den elintensiva industrin som inte behöver köpa elcertifikat, blir besparingen ännu större.

Den som väljer att bli andelsägare i vindkraft kan spara ännu mer på sin elräkning. Tvärtemot vad Stümer skriver är andelsägande en trygg investering som ger god avkastning och ett lågt, stabilt elpris.

En fortsatt utbyggnad av vindkraften i Sverige måste självklart ta hänsyn till både naturvärden och till lokalbefolkningen i aktuella områden. Med en aktiv dialog ökar de närboendes inflytande och genom att erbjuda delägarskap får fler ta del av vindkraftens alla fördelar.

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Läs hela