2010-09-09

Debattinlägg

Anders Wijkman om vindkraften

Varning för Marian Radetzkis svartmålning av vindkraften

”Det pågår en kampanj mot vindkraften. På många håll i landet är lokala grupper upprörda över den specifika etableringen av nya verk. Det är förståeligt och måste mötas med öppen dialog och en både ödmjuk och flexibel attityd. Värre är det med alla angrepp mot vindkraften som antingen bygger på rena missförstånd eller en avsiktlig önskan att svartmåla. Bland de mest aktiva i den senare kategorin återfinns Marian Radetzki och Jonny Fagerström. Dessa herrar har i flera artiklar – bland annat i SvD nyligen – utmålat vindkraften som både ineffektiv och dyr. Deras faktaunderlag brister enormt.”

Läs hela