2010-08-10

Debattinlägg

Ändrad avdragsrätt för kooperativ gynnar vindkraft

Debattinlägg

Kurvorna visar att det aldrig har byggts så mycket vindkraft som nu. För att få fler kooperativ att satsa finns behov av en smidig lösning på frågan om uttagsskatt. Bara i Göteborg planeras 22 nya vindkraftverk. Vårt aktiva arbete för att få in mer förnybar energi i elproduktionen, och därmed minska beroendet av kärnkraft och vattenkraft, har gett resultat.

Läs hela