2019-08-28

Debattinlägg

Bättre elnät behövs – inte mer kärnkraft

Thoralf Alfsson är orolig för att elen inte ska räcka till när kärnkraften successivt avvecklas. Vi vill påminna om den pågående snabba tekniska utvecklingen inom förnybar elproduktion, som tillsammans med flexibla lösningar kan säkerställa en trygg elförsörjning – oavsett hur länge den befintliga kärnkraften finns kvar i systemet.

Under perioden 2017–2022 byggs vindkraften i Sverige ut med 4,7 TWh/år, motsvarande en halv kärnkraftsreaktor per år. Med den takten når vi över 70 TWh vindkraft år 2030, det vill säga 20 TWh mer än vad kärnkraften förväntas producera 2021. Den tekniska utvecklingen innebär att ny vindkraft ökar leveransen av både energi och effekt, även vid lägre vindhastigheter.

Vindkraftens produktionskostnad har gått ner och nu kan landbaserad vindkraft byggas utan stöd i Sverige. Det är i dag betydligt billigare med ny vindkraft än ny kärnkraft. Om dagens kärnkraftsreaktorer ska ersättas med nya krävs omfattande subventioner under lång tid.

Det stämmer att vindkraft förmodligen inte ger tillräcklig effekt vid sällsynta tillfällen då både vindarna är svaga i hela landet och det är extremt kallt. Lennart Söder, professor vid KTH, ger exempel på lösningar som tillgodoser effektbehovet när andelen förnybar elproduktion är mycket hög:

  • Biogasturbiner
  • Flexibel elvärmeanvändning
  • Styrning av laddning av elbilar
  • Batterier
  • Mer kraftvärme
  • Mer effekt i vattenkraften
  • Användning av pumpkraftverk
  • Flexibel elanvändning för vätgasframställning
  • Import (i nuläget importerar Sverige främst vattenkraft från Norge)

Oavsett vilken eller vilka av ovanstående lösningar som används kan det konstateras är att ett förnybart elsystem, inräknat tillkommande systemkostnader för balansering av kraftsystemet, är betydligt billigare än ett kraftsystem där befintlig kärnkraft byts ut mot ny.

Sverige riskerar inte brist på el. Utbyggnaden av vindkraft kompenserar mer än väl för den minskande kärnkraftsproduktionen och effektutmaningen kan mötas på många olika sätt. Däremot är kapacitetsbristen i elnäten ett problem – men inte något som ny kärnkraft kan lösa, eftersom nya reaktorer inte kommer att byggas i städerna. Det som behövs är förstärkningar i våra elnät som blivit gamla och behöver moderniseras.

Charlotte Unger Larson
Vd, Svensk Vindenergi

Läs repliken i Östra Småland Nyheterna.