2016-04-06

Debattinlägg

Behov av ändringar i dagens Elcertifikatsystem

Svensk Vindenergi välkomnar regeringens politik – 100 % förnybart inom 20 år med utgångspunkt i alliansens energiöverenskommelse. För att begränsa skadan för gjorda investeringar och för att våra medlemmar ska kunna leverera en fortsatt utbyggnad av förnybart är det viktigt att vi återfår investerarnas förtroende för elcertifikatsystemet. Regeringen behöver därför medverka till att:

1. Överskottet av elcertifikat justeras snabbare med start januari år 2017

2. Årliga justeringar av kvoterna görs för att undvika framtida obalanser

3. En stoppregel införs som är kopplad till måluppfyllelse,

skriver Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi till Energiminister Ibrahim Baylan.

Läs hela