2016-06-10

Debattinlägg

Bra med långsiktighet – men vindkraftens lönsamhetsproblem förbises

I Energikommissionens blocköverskridande uppgörelse om den framtida elmarknaden, som nu offentliggjorts, utgör vindkraften en viktig del. Överenskommelsen innebär en fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion, som ska leda till att Sverige har ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. Svensk Vindenergi ser positivt på att branschen nu har fått ett långsiktigt mål, men anser att utbyggnadsmålet för det förnybara på 18 TWh till år 2030 är alldeles för lågt − och att Energikommissionen borde tagit ett större ansvar för att få nuvarande stödsystem att fungera.

Läs vårt pressmeddelande här