2013-12-09

Debattinlägg

Buller från vindsnurror ska mätas mer effektivt

Buller från vindkraftverk stör flera boende trots att ljudet ligger under de riktvärden som anses acceptabla. Branschorganisationen Svensk Vindenergi anser att de riktvärden som finns i dag är tillräckliga. Hade Socialstyrelsen ansett att nuvarande riktlinjer inte var tillräckliga för att säkerställa människors hälsa skulle de ha påtalat detta, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

Läs hela