2012-05-10

Debattinlägg

Debatt: Bristande insikt om hur det svenska elsystemet fungerar

I artiklar i några media gläds Jonny Fagerström och Björn Törnvall åt att Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott i en debattartikel framfört att den svenska vindkraftsutbyggnaden är överdimensionerad eftersom dagens elproduktion redan har låga koldioxidutsläpp. Klimatskeptikern Fagerström har plötsligt stor tilltro till ett antal vetenskapsmäns åsikter, vilket är förvånande med tanke på att han ifrågasätter en enig global forskarkårs slutsatser om den pågående klimatförändringen.

Energiutskottets artikel har emellertid kritiserats hårt för sin bristande insikt om hur det svenska elsystemet fungerar. Utskottet bortser helt från att den svenska elproduktionen kan minska klimatutsläppen i våra grannländer och deras påstående att vindkraft gör mer nytta i länder med främst fossilbaserad el saknar helt förankring.

Energimyndighetens tidigare generaldirektör och professor i industriell energipolicy vid Chalmers, Tomas Kåberger, skriver i en replik att utskottet inte ”förstått att Sverige och vårt elsystem är delar av EU” och att ”deras självgoda utrop om sin oförmåga att begripa, är ingen vetenskaplig bedrift”.

Lennart Söder, professor i elkraftsystem vid KTH, framhåller att ”debatten måste vila på en grund om hur ett elkraftsystem faktiskt fungerar” och konstaterar att det ”finns inget som helst vetenskapligt beräkningsunderlag” för utskottets påstående om hur mycket vindkraft som kan integreras i elförsörjningssystemet.

Utskottet bortser också från att kärnkraften snart faller för ålderssträcket och att ny elproduktion kommer att behövas. Energimyndighetens nuvarande generaldirektör Andres Muld skriver att ”Kungl. Vetenskapsakademien ägnar sig åt önsketänkande och skönmålning av det som varit” och menar att dagens elsystem ”riskerar att bli föråldrat utifrån de globala förväntningarna på hållbarhet och de senaste decenniernas teknikutveckling.”

Vindkraftutbyggnaden skapar tillväxt och nya jobb i Sverige. Den snabba globala vindkraftsexpansionen och det tyska beslutet att avveckla kärnkraften indikerar en framtida stor efterfrågan på både vindkraftverk och relaterade komponenter, viktig för svensk industri. Med en stark svensk hemmamarknad skapas förutsättningar för export av svensk teknik och kunnande.

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Läs hela