2011-12-19

Debattinlägg

Debatt: Centerpartiet bör leda klimatomställningen

Lars Andrén, ordförande Svensk Solenergi, Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen och Annika Helker Lundström, vd Svensk Vndenergi skriver på debatt i Länstidningen:

FN:s klimatmöte i Durban måste nu följas upp med konkreta åtgärder. Centerledningen bör gå från ord till handling, bli en grön kraft inom alliansregeringen och se till att regeringen skärper Sveriges klimat- och energipolitik. Vi har sju konkreta förslag.

Läs hela –
Även i Kristianstadsbladet