2011-12-16

Debattinlägg

Debatt: Förnybar el innebär större inflytande

 Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, replikerar Bengt Lindhé i Piteå Tidning:

Bengt Lindhé kritiserar vindkraften den 1 december i Piteå-Tidningen, men han bortser från att konsumenternas samlade elräkning sänks om man ökar ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen, och vindkraftsutbyggnaden ökar.

Lindhé hänvisar till Vetenskapsakademien som ”räknat ut” att den nuvarande vattenkraften bara räcker till att reglera 10 terawattimmar, TWh, vindkraft och att vi därefter måste bygga ut vattenkraften.

Läs hela