2012-01-18

Debattinlägg

Debatt: Försvar för vindkraft

Det svenska försvaret måste kunna försvara ett modernt Sverige 2012, där förnybar energi med vindkraft är en viktig del. Därför finns det starka betänkligheter mot att försvaret ska få diktera villkoren för utbyggnaden av vindkraft.

Under förra året bestämde försvaret att motsätta sig utbyggnad av vindkraftverk omkring tio flygfält i landet, inom en yta som motsvarar Danmark. Regeringen reagerade genom att låta Försvarets Forskningsinstitut FOI undersöka hur militärflyg och vindkraft kan samsas i våra grannländer. Utan större problem, visar det sig. De svenska stoppområdena har inte någon motsvarighet utomlands. Flygsäkerheten klaras med hinderfrihet omkring flygplatserna enligt de internationella ICAO-reglerna, i stort samma som det svenska försvarets bestämmelser. Det innebär att omkring 200 kvadratkilometer går bort för varje större flygplats, civil som militär.

Men försvaret vill avsätta ytterligare 39 000 kvadratkilometer till stoppområden för vindkraftverk. Höga master bryr de sig inte om, trots att de är fler och upp till dubbelt så höga. Vad ska försvaret då ha stoppområdena till? Jo, de vill öva taktisk lågflygning i samband med start och landning, på 30 meters höjd och i 1 000 kilometer per timme.

Flyg vid både civila och militära flygfält regleras av tillstånd enligt miljöbalken. För de militära fälten föreskrivs i de flesta fall inflygning på 400 meters höjd och trafikvarv på likaledes 400 meters höjd. Flygning på 30 meters höjd är uteslutet av bullerskäl.

Ett av de argument för stoppområden är att Sverige som alliansfritt land behöver stora övningsområden. Försvarets grundutbildning av flygförare till stridsflygplan omfattar numera bara tio piloter om året. Senaste försvarsbeslut förutser att den svenska grundutbildningen flyttar utomlands när nuvarande skolflygplan Sk60 skrotas 2017. Med så liten volym blir det oekonomiskt med en egen organisation.

Om försvarets taktiska uppträdande inte passar i dagens landskap vore det kanske bättre att ändra taktiken än att försöka förändra verkligheten. Det finns starka principiella och praktiska betänkligheter mot att försvaret ska få bestämma villkoren för utbyggnaden av vindkraft.

Just nu har regeringen flera ärenden med konflikter mellan försvaret och vindkraften att besluta om. Regeringen måste bestämma vad som gäller!

Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 93, 070-751 40 24
Staffan Engström, Ägir konsult, tel 070-594 84 98