2015-01-29

Debattinlägg

Debatt: Fortsatt satsning på förnybar energi är bäst för Sverige

Henrik Wachtmeister och Jan Hedman skriver på debattsidan den 23 januari att en fortsatt satsning på vindkraft i Sverige är samhällsekonomiskt oförsvarbart eftersom vi i dagsläget har ett elöverskott och mer el därför måste exporteras. Wachtmeister och Hedman har fel. De studier som finns inom området visar tvärtom att en fortsatt satsning på både förnybar energi och fler utlandsförbindelser till våra grannländer är det bästa för både svensk ekonomi och för klimatet.

Läs hela