2015-08-17

Debattinlägg

Debatt: Gävleborgs vindkraft viktig för klimatet

Politikerna i Gävleborg bör därför underlätta för utbyggnaden av vindkraft i länets kommuner, skriver Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi. Hälften av elproduktionen i EU är fortfarande fossil och bygger på kol, olja och gas. Förbränningen släpper därför årligen ut en miljard ton koldioxid. Dessa utsläpp måste kraftigt minska om vi ska klara de negativa förändringarna av vårt klimat.

Läs hela