2015-05-04

Debattinlägg

Debatt: Höjda skatter och avgifter för vindkraften äventyrar förnybarhetsmålet

Regeringen presenterade nyligen ett förslag om att höja ambitionsnivån för förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet från 25 till 30 TWh till år 2020. Samtidigt inför både myndigheter och regering skatte- och avgiftshöjningar som riskerar att hota möjligheten att nå det föreslagna målet.

Regeringen måste nu agera för att den höjda ambitionen för förnybar energi inte äventyras på grund av försämrade villkor för vindkraften.

Läs hela