2011-11-23

Debattinlägg

Debatt: Kommer Gävleborg klättra på vindkraftslistan?

I Arbetarbladet (23 november 2011) skriver Svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström att Gävleborg hamnar på plats 15 på Vindkraftslistan, en ranking av Sveriges 21 län utifrån hur mycket vindkraft som installerats i länet. Men kommer Gävleborg att ta sin del av ansvaret för att sexdubbla den svenska vindkraften och förverkliga den nationella planeringsramen till år 2020?

I 21 länsvis utformade artiklar belyses hur mycket vindkraft det finns i respektive län. Annika Helker Lundström avslutar artiklarna enligt följande: ” Det finns inte bara starka klimat- och försörjningspolitiska skäl för en fortsatt stor utbyggnad av vindkraften, utan detta är också lönsamt för elkonsumenterna.”

Läs hela