2014-09-18

Debattinlägg

Debatt: Kommunalt veto mot vindkraft måste bort

Nyligen lämnade Energimyndigheten en vägledning för hur kommuner bör agera vid prövning av vindkraftsetableringar. Skälet är att myndigheten kommit fram till att tillståndsprocessen inte fungerar på ett bra sätt. Vägledningen är välkommen men belyser det faktum att nuvarande lagstiftning bör göras om.

Läs hela