2015-06-22

Debattinlägg

Debatt: Potentialen för vindkraft i Sverige är enorm

Elcertifikatsystemet är det främsta styrmedlet för förnybar energi i Sverige. Det har varit mycket framgångsrikt för att snabbt bygga ut den förnybara elproduktionen till en låg kostnad för elkonsumenterna. Elkonsumenterna betalade 2014 endast 2,8 öre per kWh för elcertifikaten som finansierar förnybar produktion. Samtidigt innebär utbyggnaden att elpriset pressas och simuleringar av teknikkonsultföretaget Pöyry visar att elpriset troligtvis hade varit mer än 5 öre högre om utbyggnaden inte hade skett.

Läs hela