2012-03-24

Debattinlägg

Debatt: Så sänker vindkraften elpriset

Eric Birksten, replikerar på artikel i Newsmill:

Om Sverige ökar ambitionsnivån i elcertifikatsystemet stiger visserligen certifikatkostnaden, men eftersom elpriset samtidigt sjunker skulle det totalt sett innebära en nettobesparing för elkonsumenterna.

Läs hela