Svensk Vindenergi / Stöd till vindkraftsplanering i Jämtland minskar klimatutsläppen

Stöd till vindkraftsplanering i Jämtland minskar klimatutsläppen

Regeringen måste snarast införa ett statligt planeringsstöd till kommunerna för uppdatering av deras vindkraftsplaner. Detta vore en mycket effektiv åtgärd som underlättar klimatomställningen av industrin och transporterna inte bara i Jämtland utan i hela Sverige.

Läs hela debattartikeln i ÖP

Anders Wijkman, ordförande Nätverket vindkraftens klimatnytta
Daniel Badman, ordförande Svensk Vindenergi
Linda Burenius, head of public affairs OX2
Hans Carlsson, vd Siemens Gamesa renewable energy
Maria Röske, vd wpd
Peter Zachrisson, vd Stena renewable