2012-01-24

Debattinlägg

Debatt: Till vindkraftens försvar

Gunnar Fredriksson, Svensk Vindenergi och Staffan Engström, Ägir Konsult skriver på debatt i Norra Västerbotten och Borås Tidning:

Försvaret motsatte sig en utbyggnad av vindkraftverk på en yta lika stor som Danmark. Det svenska försvaret måste kunna försvara ett modernt Sverige, där förnybar energi med vindkraft är en viktig del. Därför finns det starka betänkligheter mot att försvaret ska få diktera villkoren för utbyggnaden av vindkraft.

Läs hela

Även i Borås Tidning