2015-08-28

Debattinlägg

Debatt: Underlätta utbyggnad av vindkraft i Stockholms län

Hälften av elproduktionen i EU är fortfarande fossil och bygger på kol, olja och gas. Förbränningen släpper därför årligen ut en miljard ton koldioxid. Dessa utsläpp måste kraftigt minska om vi ska klara de negativa förändringarna av vårt klimat.

Läs hela