2011-12-15

Debattinlägg

Debatt: Vindkraft ökar tillväxten

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi replikerar på artikel av Bengt Lindhé i Arbetarbladet:

Bengt Lindhé kritiserar vindkraften (den 30 november), men han bortser från att konsumenternas samlade elräkning sänks om man ökar ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen, och vindkraftsutbyggnaden ökar.

Läs hela