2011-12-29

Debattinlägg

Debatt: Vindkraften bidrar till att pressa elpriset

Erik Birksten, Svensk Vindenergi, replikerar på Brännpunkt i Svenska Dagbladet:

Jan Rejdnell och Eric Anderzon kritiserar på Brännpunkt 25/12 indelningen av elprisområden som nyligen införts i Sverige.

De bortser dock från att vindkraft bidrar till att pressa elpriset, inte minst i Sydsverige. De högre elpriserna i det södra prisområdet beror på att efterfrågan på el är större än utbudet. Mer elproduktion sänker alltså elpriserna.

Läs hela