2012-01-16

Debattinlägg

Debatt: Vindkraften kan femdubblas

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi replikerar på inlägg i Second Opinion:

Nils Andersson skriver på Second Opinion (11/1) att han anser att det är att vilseleda elkunderna om man påstår att det inte skulle kosta något att genomföra en kraftig vindkraftsutbyggnad och i ett räkneexempel kommer Andersson fram till att elkonsumenternas kostnader sammantaget skulle öka.

Läs hela