2012-01-25

Debattinlägg

Debatt: Vindkraften sänker elkonsumenternas kostnader

Annika Helker Lundströms, vd Svensk Vindenergi replikerar i Arbetarblatdet:

Föreningen Svenskt Landskapsskydd, med den uttalade klimatskeptikern Jonny Fagerström i spetsen, kritiserar Svensk Vindenergi i Arbetarbladet den 12 januari. Föreningen anser att Svensk Vindenergi ger dubbla budskap, när vi dels beskriver den snabbt expanderade vindkraften, dels varnar för att utbyggnaden kan stanna upp om några år.

Detta är vår bild: Det går mycket bra för vindkraften. Under 2011 producerade vindkraften i Sverige 6,1 TWh el, en ökning med hela 74 procent jämfört med året innan. För första gången producerade vindkraften mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Vindkraftsproduktionen har tredubblats sedan 2008 och sexdubblats sedan 2006. Den starka utvecklingen för vindkraften ser ut att fortsätta under 2012 och nå cirka 8 TWh.

Läs hela