2012-03-23

Debattinlägg

Debatt: Strävar efter hållbara metoder

Eric Birksten, Svensk Vindenergi, skriver på ledarsida i Smålandsposten:

Vindkraftsbranschen är medveten och bekymrad över de svåra sociala och miljömässiga konsekvenser som brytningen av sällsynta jordartsmetaller medför. Inom branschen pågår en ständig strävan för att använda material och metoder för att kunna ställa om energisystemet med minsta möjliga miljöpåverkan. När man läser ledaren i Smålandsposten den 12 mars ”Grön miljöförstöring” är det dock lätt att tro att vindkraftsutbyggnaden kommer att få svåra miljökonsekvenser och att det endast är vindkraftverk som innehåller neodym. Detta stämmer inte.

Läs hela