2016-03-31

Debattinlägg

Det är lågpriskolet som hindrar satsning på förnybar el

Viktigt genomskåda argumenten från motståndarna till förnybart. Energikommissionen håller just nu på att staka ut vägen för en framtida blocköverskridande energipolitik, skriver Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Läs mer