2010-06-17

Debattinlägg

Det går visst att flyga JAS

Debattinlägg

”Det går visst att flyga Jas”

Enligt Försvarsmakten är det problem med Jas-planet som ligger bakom diskussionerna kring ett förbud mot vindkraft nära flygfält. Men enligt flygplanstillverkaren Saab går det utmärkt att flyga Jas även där det finns vindkraftverk.

Bakgrunden till att Försvarsmakten överväger att begränsa antalet vindkraftverk inom en fyramilsradie från tio militärflygplatser är att snurrorna kan förvirra flygplanet Jas 39-Gripen:s radarsystem.

Enligt ett pressmeddelande från försvaret uppstår riskerna i samband med att flera Jas-plan startar och landar. ”Detta sker med hjälp av dopplerradar, en radar som hittar mål som rör sig i luften, till skillnad mot en fartygsradar som är till för att detektera fasta föremål som öar, fyrar eller andra båtar”, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

”Vindkraftsverk som når något hundratal meter över marken och som roterar i relativt hög hastighet genererar dopplereffekt på reflekterade radarpulser. Det medför att flygplanradarn kan fellåsa på vindkraftverk i stället för på framförvarande flygplan.”

För att undvika olyckor vill alltså försvaret begränsa antalet vindkraftverk. Flera bedömare inom branschen, bland annat Arises vd Peter Nygren, hoppas att planerna på ett förbud kommer att mjukas upp och att det kommer att gå att bygga ut vindkraften ändå. Arise-chefen säger till di.se att han inte är särskillt orolig för bolagets utveckling: ”Saab har större bekymmer. De tillverkar Jas. Det går väl inte att sälja sådana flygplan, som inte kan flyga där det finns vindkraftverk”, säger han till di.se.

På Saabs pressavdelning hälsar Peter Liander att det visst går att flyga Jas-plan i närheten av vindkraftverk. Men han vill inte ge några fler kommentarer kring Försvarsmaktens – som är en av bolagets största kunder – bedömning i frågan ”Jas har flugit sedan 1990-talet”, säger han.

Ett pressmeddelande på Försvarsmaktens hemsida meddelar att inga beslut är fattade i frågan. Det är dessutom inte sant att alla vindkraftverk inom 40 kilometer från militärflygplatserna måste rivas.

”Avsikten med ställningstagandet är att säkerställa att nya vindkraftverk inte uppförs inom det aktuella området. Det finns ett fåtal vindkraftverk vid enskilda flygplatser som står placerade mycket olyckligt ur flygsäkerhetsperspektiv och som därför eventuellt kan bli föremål för nedmontage. Men inga beslut är fattade”, skriver Försvarsmakten.

Gabriel Mellqvist, DI