2017-11-10

Debattinlägg

Det kommunala vindkraftsvetot försvårar, försenar och fördyrar den förnybara omställningen

Replik till Christina Borglund (KD), Kb 8/11 ”Bevara kommunernas självbestämmande och vetorätt”.

Christina Borglund skriver att det skulle vara förödande om kommunernas vetorätt mot vindkraft togs bort. Vi hävdar motsatsen. Det kommunala vindkraftsvetot försvårar, försenar och fördyrar den förnybara omställningen. I det korta perspektivet är det företagen som vill medverka i omställningen som drabbas. I det långa perspektivet blir klimatet, och därmed vi alla, förlorare.

Läs mer här