2019-04-14

Debattartikel

DN Debatt. ”Vindkraften kan snabbt halvera klimatpåverkan”

Med nuvarande utbyggnadstakt kan den svenska vindkraften minska klimatutsläppen med motsvarande drygt 50 procent av Sveriges utsläpp, visar en ny rapport. Den nya vindkraften klarar sig helt utan stöd, men staten och kommunerna måste erkänna vindkraftens klimatnytta – och inte sätta käppar i hjulet för utbyggnaden, skriver sex vindkraftsföreträdare (…).

Om ökningen tillåts fortsätta i nuvarande takt (4,7 TWh om året), får vi sammantaget drygt 70 TWh vindkraft år 2030. Det är klart mer än kärnkraftens elproduktion under förra året och det ligger väl i linje med Energimyndighetens scenario med 90 TWh vindkraft under 2040-talet.

Den avgörande frågan är när den storskaliga utbyggnaden ska ske…

Linda Burenius, head of public affairs, OX2
Hans Carlsson, vd Siemens Gamesa renewable energy
Jessica Henryson, samordnare nät­verket Vindkraftens klimatnytta
Maria Röske, vd, wpd
Charlotte Unger Larson, vd, Svensk vindenergi
Peter Zachrisson, vd, Stena renewable

Läs hela debattartikeln i DN debatt.