2013-12-19

Debattinlägg

Elkonsumenten får betala för tröskeleffekter

Mattias Wondollek, Svensk Vindenergi, replikerar på Second Opinion.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) går till hårt angrepp mot regeringens lösningsförslag på så kallade tröskeleffekter. Om FSL verkligen bryr sig om elkonsumenten bör de istället välkomna förslaget eftersom alternativet innebär en onödig fördyring av vindkraften.

Läs hela