2011-10-10

Debattinlägg

Elpriser pressas för svenska konsumenter

Jonny Fagerström, P-O Eriksson och Björn Törnvall skriver i Sydsvenskan den 3 oktober att en utbyggnad av 30 TWh vindkraft kommer innebära ökade kostnader för svenska elkunder. Skribenterna hänvisar till en text från Nordenergi, sammanslutningen för de nordiska energibranschföreningarna.

Nordenergi konstaterar att förstärkta överföringsförbindelser är en förutsättning för att få maximalt utbyte av våra förnybara energiresurser. Svensk Vindenergi instämmer helt, den förnybara elproduktionen ska byggas där det finns bäst förutsättningar. Genom att låta investeringar i förnybar elproduktion gå hand i hand med ökad överföringskapacitet kan vi bidra till minskade utsläpp av växthusgaser i Europa.

Att insatser för begränsa klimatpåverkan inte är viktigt för Fagerström, Eriksson och Törnvall, som alla är välkända klimatskeptiker, är dock inte förvånande.

En kraftfull satsning på förnybar elproduktion och ökad överföringskapacitet kommer att innebära betydande investeringar. Men som Nordenergi konstaterar kommer det samtidigt att stabilisera elpriserna, öka försörjningstryggheten och bidra till ökad tillväxt.

Energimyndigheten presenterade nyligen en rapport som visar att svenska elkunder skulle gynnas av att öka utbyggnaden av förnybar el i Sverige. När mer förnybar el tillförs elmarknaden i Sverige sjunker elpriset. Kostnaderna för elcertifikatsystemet skulle samtidigt öka, men Energimyndighetens beräkningar visar att nettoeffekten är positiv för elkunderna.

Fagerström, Eriksson och Törnvall målar upp ett scenario där 25 000 vindkraftverk byggs ut i Sverige för att ”rädda” andra länders åtagande om förnybar energi. I verkligheten handlar det om cirka 4 000 moderna vindkraftverk, om vi vill bygga ut 30 TWh vindkraft. I Danmark, som inte är större än Jämtland, finns redan 5 000.

Genom att tillvarata våra goda förutsättningar för vindkraft kan vi pressa elpriserna för svenska konsumenter samtidigt som vi möjliggör minskade utsläpp av växthusgaser från kolkraft i Europa.

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Sydsvenskan