2012-08-10

Debattinlägg

Elpriset pressas

Annika Helker Lundström, replikerar i Sundsvalls Tidning.

I en replik den 21 juli på min debattartikel i Sundsvalls Tidning påstår Jonny Fagerström och Sune Sjöström att vindkraften driver upp elpriserna. Det förhåller sig precis tvärtom. Energimyndigheten har i en rapport slagit fast att om man utökar ambitionsnivån för förnybar elproduktion, inklusive vindkraft, kommer den ökade produktionen att pressa ner elpriset och totalt sett kommer genomsnittskostnaden för elkunden att vara lägre.

Läs hela