2012-06-08

Debattinlägg

En ökad satsning på vindkraft skapar tillväxt och nya jobb

Jonny Fagerström och Björn Törnvall vid Föreningen Svenskt Landskapsskydd menar, i en replik den 18 maj i TÅ och 21 maj i ÖA att den låga kostnaden för förnybar el betyder att vi byggt för mycket vindkraft och därför borde stoppa en fortsatt utbyggnad.

Det stämmer att vindkraftsutbyggnaden har överträffat alla förväntningar, vilket har lett till att producenternas ersättning för ny förnybar el har blivit väsentligt mycket lägre än förväntat. För två år sedan var ersättningen 35 öre per kilowattimme (kWh), för ett år sedan 25 öre/kWh och nu är nivån under 15 öre/kWh.

I kombination med de i dagsläget låga elpriserna, som till stor del beror på välfyllda vattenmagasin, innebär detta en ekonomisk utmaning för vissa vindkraftsprojekt. Men just det faktum att ersättningarna är låga innebär att vi nu har en unik möjlighet att öka ambitionen för den förnybara elen till låga kostnader för både samhälle och konsumenter.

Skribenterna påstår att vindkraften inte bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Tvärtom är en ökad produktion av förnybar el en förutsättning för att vi ska kunna fasa ut den i dag till stor del kolbaserade elproduktionen i Europa. Och det brådskar. Nyligen presenterade Internationella Energimyndigheten (IEA) preliminära siffror för 2011, som visar att koldioxidutsläppen från förbränning av kol, olja och gas nått nya rekordnivåer. IEA:s chefsekonom, Fatih Birol, menar att siffrorna ligger i linje med ”en temperaturhöjning på sex grader Celcius, vilket kommer att leda till förödande konsekvenser för planeten”.

Jonny Fagerström är en välkänd klimatskeptiker, men en förening som har som syfte att skydda landskapet bör fråga sig vilka konsekvenser en sådan temperaturhöjning kan få för vår natur.

En ökad satsning på vindkraft är inte bara central i kampen mot klimatförändringarna, den skapar dessutom tillväxt och nya jobb i Sverige. Den snabba globala vindkraftsexpansionen och det tyska beslutet att avveckla kärnkraften indikerar en framtida stor efterfrågan på både vindkraftverk och komponenter, viktig för svensk industri. Med en stark svensk hemmamarknad skapas förutsättningar för export av svensk teknik och kunnande.

Vi har ingen tid att förlora. Alliansen och oppositionen bör enas om en kraftfull utbyggnad av den förnybara elproduktionen.

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi