2011-01-20

Debattinlägg

Energimyndigheten värnar om rättssäkerheten

På Björn Törnvalls och Jonny Fagerströms (Föreningen Svenskt Landskapsskydd) debattartikel ”Låt kommunerna bestämma” publicerad på norran.se onsdagen den 22 december 2010.

Målet med Sveriges energipolitik är bland annat att genom ökad tillförsel av förnybar energi minska klimatpåverkan och beroendet av fossila energikällor. Utbyggnaden av vindkraften är en viktig del i det arbetet och Energimyndigheten har i uppdrag att främja utbyggnaden av vindkraft för att uppnå de mål som vår riksdag har satt upp för förnybar energi.

Läs hela