Svensk Vindenergi / Ett bidrag till framtidens försörjningstrygghet

Ett bidrag till framtidens försörjningstrygghet

Skribenten har rätt i att det inte råder brist på el i Sverige i dag. Utmaningen i dagens elsystem handlar framför allt om att snabbt reducera den kapacitetsbrist i elnätet som finns inom landet från nord till syd, samt till våra storstadsregioner.

Men samhället står inför en klimatomställning som inom några få år kommer att kräva en omfattande ökning av fossilfri elproduktion. Att planera och redan nu bygga för framtidens elförsörjning är avgörande för att möjliggöra den elektrifiering och digitalisering som väntar. Här spelar Ripfjället en central roll.

Utsläpp av växthusgaser för med sig allvarliga konsekvenser för den svenska naturen, exempelvis förväntas temperaturzoner flytta norrut med mildare vintrar som medför ökad risk för skadedjur och frekventare extremväder. Nordliga arter riskerar även att trängas undan med det varmare klimatet.

Vindkraften har, liksom alla kraftslag, en mindre lokal påverkan – men den har ingen påvisad negativ påverkan på artnivå. Detta är viktiga fakta att ha med sig.

Vindkraftparken på Ripfjället, och vindkraftsutbyggnad i stort, är således en fråga om att garantera försörjningstrygghet i framtiden och samtidigt möta klimatmålen för att värna den svenska naturen.

Insändaren publicerad i DT.