2011-06-15

Debattinlägg

Ett skräckscenario målas upp

Annika Helker Lundström vd Svensk Vindenergi replikerar på ett inlägg på Brännpunkt den 1 juni där Jonny Fagerström, Per-Olof Eriksson och Björn Törnvall uttrycker oro för att avvecklingen av kärnkraft i Tyskland kan leda till en större vindkraftsutbyggnad i Sverige.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna för vindkraft i Europa, och självklart bör dessa förutsättningar utnyttjas. Om vindkraften byggs ut med förnuft kan vi få lägre elpriser, minskad klimatpåverkan, ökade exportinkomster och nya jobb i Sverige, utan att hota andra viktiga intressen.

Läs hela