2011-10-07

Debattinlägg

Falska påståenden om vindkraften sprider oro

Jag kan förstå att en del människor kan känna sig oroade av det nya som utbyggnaden av vindkraft för med sig. Däremot har jag svårt att förstå de som med falska påståenden spär på människors oro.

I ett inlägg på Newsmill skriver Berndt Stymer bland annat att vindkraften kommer att inskränka allemansrätten. Artikeln innehåller så många fel att det känns nödvändigt att peka på åtminstone några av dem.

Låt mig börja med påståendet om att ”500 meter runt den farliga maskinen får inte beträdas”, att detta är ett EU-direktiv och ”att områden stora som Öland och Gotland inte kommer att få beträdas av befolkningen”.

Man behöver egentligen bara hänvisa till det faktum att inte ett enda av de fler än 20 000 vindkraftverk som finns i Tyskland är inhägnat av detta skäl, inte heller i resten av Europa. Räcker inte detta resonemang så kan man hänvisa till Vänersborgs Tingsrätt Miljödomstolen som i Dom 2010 03 09 lät meddela att ”Sammantaget leder det anförda till att det inte föreligger något krav på inhägnande av yta intill vindkraftverken samt att olycksrisker förknippade med vindkraftverken vid en miljöprövning inte utgör något hinder mot verksamheten.”

Ytterligare en felaktighet i Stymers artikel är ”Det är inte svårt att räkna ut att uppbyggnaden av varje vindkraftverk i Sverige alltid skapar mera farligt CO2, betong, vägar, kabelgator o.s.v., än verket kan gottgöra genom sin el som ersätter kolel under hela gångtiden.” Eftersom det enligt Stymer är så lätt att visa detta borde han nog också i ärlighetens namn åtminstone försöka göra detta. Tvärtemot Stymers uppfattning finns det en uppsjö av livscykelanalyser som visar att ett vindkraftverk tjänar in sina totala kostnader, från vaggan till graven (inberäknat tillverkning, transporter, installation, drift, underhåll, nedmontering och behandling av restmaterial) under det första produktionsåret, högt räknat.

Den som är specialintresserad kan till exempel läsa artikeln ”Life cycle assessment of a multi-megawatt wind turbine” som publicerats av det välrenommerade förlaget Elsevier. Denna artikel ger en siffra om fem månader och räknar ändå väldigt konservativt på hur mycket el som produceras. De modernaste vindkraftverk som nu sätts upp i Sverige ger nästan dubbelt så mycket produktion som vad man i artikeln räknat med. Detta visar också tydligt på den oerhört snabba utvecklingen inom vindkraftområdet.

När det gäller de utländska bolagens ägande av vindkraft i Sverige kan jag inte låta bli att påpeka att Vattenfall gör oerhört stora investeringar i vindkraft i Storbritannien och att det knappast är det enda området där utländskt kapital investeras i svensk produktion. Det ligger i den fria marknadens natur att bolag inte bara agerar på sin hemmamarknad. Vårt kärnsvenska Volvo ägs av kineser, Wasa knäckebröd och Marabou är inte heller i svensk ägo längre. Vi ska nog snarast vara tacksamma att utländskt kapital söker sig hit – och att vi kan investera i utlandet.

Jag kan förstå att en del människor kan känna sig oroade av det nya som utbyggnaden av vindkraft för med sig. Däremot har jag svårt att förstå de som med falska påståenden spär på människors oro, det för ju knappast något gott med sig om folk oroar sig i onödan. Personligen är jag av den inställningen att om det visar sig att vindkraft inte är bra för Sverige så ska vi heller inte ha den, men än så länge ser jag att fördelarna med god marginal överväger nackdelarna.

Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi

Newsmill