Svensk Vindenergi / Fel – elen produceras när den behövs

Fel – elen produceras när den behövs

När elen behövs som mest, är produktionen av vindkraft som störst, skriver Svensk Vindenergi i en replik.

Ett vindkraftverk levererar el i varierande grad under cirka 90% av årets timmar. På hösten och vintern när elen behövs bäst, är produktionen som störst.

Enligt Svenska kraftnäts Kraftbalansrapport producerade vindkraften 66% av installerad effekt under topplasttimmen i vintras. Kommande vinter minskar risken för effektbrist – tack vare utbyggd vindkraft.

Stödet till vind-, vatten-, bio- och solkraft har gått via elcertifikatsystemet. 2003-2020 gick 46% av stödet till biokraft och 39% till vindkraft. Biokraften fått 25,7 miljarder kr och vindkraften 21,3 miljarder. Elcertifikatpriset ligger nära noll och elproducenterna får klara sig utan stöd.

Förslagen i En rättssäker vindkraftsprövning innebär att kommunens planmonopol förblir intakt men att lokaliseringsbesked ska motiveras, lämnas tidigt och kan överklagas. Kommunen ska avgöra var i kommunen det är lämpligt med vindkraft och ett positivt besked krävs för att miljöprövningen ska inledas.

Enligt Naturskyddsföreningen kan vindkraften fyrdubblas i Sverige utan att det sker på bekostnad av biologisk mångfald och artrikedom.

I Naturvårdsverkets Vindval sägs att 17 miljoner fåglar dör till följd av mänsklig påverkan i Sverige varje år. Vindkraften beräknas stå för 0,2% av de fåglar som dör av mänsklig påverkan.

Vi står inför en brådskande omställning där elektrifieringen i transport- och industrisektorerna måste öka snabbt. Det leder till ökad att efterfrågan på el förväntas fördubblas inom 20 år.

Stenungsunds kemiindustri tillhör föregångarna. Billig el är en nyckel och vindkraft har lägst kostnad av de kraftslag som kan byggas ut i stor skala. De miljarder som investeras i industrin bidrar till jobbskapande, skatteintäkter och tillväxt samtidigt som de leder till nödvändiga utsläppsminskningar.

Energipolitikens viktigaste fråga är inte valet av kraftslag – utan hur vi kan öka takten i den klimatdrivna nyindustrialiseringen.

Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi

Repliken publicerades i Lokaltidningen Stenungsund den 4 juli 2021