2013-12-12

Debattinlägg

Felaktigheter i argumenten mot vindkraft

Vindkraften i dag är bland den billigaste elproduktionen som finns. Det skriver Anton Steen, Svensk Vindenergi, i ett svar till Kjell Lingeblad, som skriver i NT 5 december att vindkraften är onödig, dyr och miljöförstörande. Han menar att vi i Sverige redan har kolidioxidfri el och istället borde satsa pengar på vägar, välfärdssektorn och ny kärnkraft. Argumenten bygger på ett antal felaktigheter om vindkraft och förnybar el. Elmarknaden är inte längre nationell, i stället har vi en integrerad nordisk- och i en allt högre grad europeisk elmarknad. Andelen fossil elproduktion på den nordiska, men framförallt den europeiska, elmarknaden är fortfarande betydande och ur detta perspektiv innebär varje nytt vindkraftverk en stor miljönytta.

Läs hela