2016-05-27

Debattinlägg

Fler kvinnor behövs i energisektorn

En förkrossande majoritet av dem som arbetar med förnyelse av vårt energisystem är män. Kvinnors kompetens och erfarenhet behövs på alla nivåer i den sektor som har så stor betydelse för vårt dagliga liv, skriver Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larsson i en debattartikel – tillsammans med ett antal generaldirektörer och företrädare för branschen.

Läs debattartikeln här