Svensk Vindenergi / För jobb, klimat och elförsörjning: Slopa anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft

För jobb, klimat och elförsörjning: Slopa anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft

I en debattartikel i Dagens Samhälle varnar regionråden i Region Skåne Anna Jähnke (M) och Louise Eklund (L) för att den låga elproduktionskapaciteten i södra Sverige skapat både elbrist och extrema prisnivåer.

Regionråden efterlyser ny lokal elproduktion, kopplat till att kärnkraftsreaktorer läggs ned, närmast en reaktor i Ringhals vid årsskiftet.

Branchorganisationen Svensk Vindenergi instämmer helt i Jähnkes och Eklund analys när det gäller behovet av ny elproduktion i Skåne och södra Sverige. Havsbaserad vindkraft kommer att kunna leverera stora kvantiteter el inom rimlig tid och vara en del av lösningen. Regeringen bör agera för att havsbaserad vindkraft ska kunna byggas ut och stärka elförsörjningen i Sydsverige.

Läs hela repliken i Dagens Samhälle.