2018-03-29

Debattinlägg

Förnybar omställning ökar försvarsförmågan

I Skaraborgsbygden (2018-03-22) skriver Jan Hedman från Svenskt Landskapsskydd att man måste välja mellan vindkraft eller försvarsförmåga. Att vindkraftsmotståndare Hedman är positiv till allt som hindrar vindkraft är inte överraskande. Hedman skjuter från höften och raljerar kring förra seklets försvarsbeslut men han bommar innehållet i Försvarsberedningens betänkande Motståndskraft från december 2017.

Försvarsberedningen ser den förnybara omställningen som angelägen och positiv. Man lyfter fram att Energiöverenskommelsens mål att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040 ger fördelar ur ett totalförsvarsperspektiv.

I en artikel i Göteborgs-Posten 2017-12-20 säger Försvarsberedningens ordförande, Björn von Sydow, att regional och lokal elförsörjning måste stärkas för att Sverige ska fungera nödtorftigt, eftersom dagens centraliserade elförsörjning är sårbar för attacker.

Vi utgår från att Försvarsmakten följer inriktningen i försvarsberedningens betänkande, siktar framåt och förbereder sig på att verka i ett landskap med betydligt mer vindkraft än idag.

Tidigare har vi sagt att den förnybara omställningen är både nödvändig och önskvärd. Nu kan vi lägga till att den också ökar Sveriges försvarsförmåga.

Charlotte Unger Larson
vd Svensk Vindenergi

Läs hela den publicerade artikeln på Skaraborgsbygden.se